סדנת טיפול בהתנגדויות

"איך מטפלים בהתנגדויות מחיר? מה אומרים כשלקוח אומר אני רוצה לחשוב על זה? איך מטפלים בהתנגדות אני רוצה להתייעץ ועוד..."

קורס מנהלים

ליווי מנהלים ופיתוח בתחומים של: הצבת יעדים ומטרות, אימון מכירות פיקוח בקרה, מניעת שחיקה בעבודה, פיתוח תוכניות הכשרת עובדים ועוד.

סרטונים

סרטוני הדרכה וטיפים במגוון תחומים: טיפול בהתנגדויות מחיר, בניית שיטות מכירה בדוקות, פסיכולוגיית תמחור, מתודולוגיות מכירה חדשניות ועוד...


סרטון הדגמה
ציטוטי לקוחות:
11jpg
77
22
33
44
55
66
88
99
111
222
333
444
555
666
11jpg
77
22
33
44
55
66
99
111
222
333
scdas
eee
666