ארגון משולחן לשולחן

הנדון: עמית מורג

עמית מורג, הגיע אלינו דרך חברת Marketwise, ונבחר ללוות את ארגון משולחן לשולחן בתהליך שמטרתו הקניית כלים מקצועיים לעובדי ארגון העוסקים בתחומי שירות וטלמרקטינג.

ברצוננו לציין לשבח את עמית שתרם רבות לידע המקצועי הן של מנהלים הן של העובדים.

עמית מיפה את הפעילות הרלוונטית, בחן את דרכי הפעולה והתאים תכנית מגובשת ומקצועית שהועברה בסדנאות ותועדה בכתב. במסגרת זו נבחרה שפה אחידה להתמודדות עם סוגים שונים של תגובות, אובחנו קשיים וניתנו פתרונות. עמית התאים את ההדרכות לעמותה, הקנה מיומנויות לעובדים וחנך כל אחד מהם באופן אישי, בהתאם לתפקידו. ההליך הועבר במקצועיות, בנחישות ובנעימות.

אנו מרוצים מאוד מפעילותו ומצפים להמשך ליווי של עמית בעתיד במהלך שנת הפעילות הבאה.

בכבוד רב,

ירדן הראל, מנהלת תפעול
ארגון משולחן לשולחן