מכשירי תנועה ומכוניות (2004) בע”מ

הנדון: מכתב הערכה, בימים אלה סיימנו סבב נוסף של הדרכה שלך בנושא אמנות המכירה בקרב עשרות נציגי במכירות ומנהלי הסוכנויות של מותג סוזוקי. ברצוני להביע את הערכתי ולהודות לך 

suziki