קורסים

טיפול בהתנגדויות
אומנות הסגירה (שכנוע)
קורס למכור יותר ולתמיד
SALES TOP 7