“לשמחתנו, התוצאות לא אחרו להגיע ובתחום הרלוונטי שלשמו הגיעו Market Wise, חל גידול של 100% במכירות!!!” – רימון טיולים