UMI – מחלקת רכבי יוקרה

הנדון: פרוייקט קביעת פגישות ארצי

במהלך השנה האחרונה ביצעתם עבורנו פרוייקט מקיף של קביעת פגישות, עבור מחלקת ציי רכב של UMI, וכן עבור המפיצים באולמות התצוגה, לצורך מכירת רכבים לחברות.

לאחר שנה בה התבצע הפרוייקט אני יכולה לסכם ולומר כי הפרוייקט הסתכם בהצלחה רבה.

כתוצאה מהפגישות שקבעתם לנו מכרנו מאות רכבים, וכן יצרנו חשיפה אדירה ברמה ארצית, לרכבי השברולט החדשים.

אני רוצה להגיד תודה רבה על העבודה הנפלאה שעשיתם עבורנו, על המקצוענות, על הפגישות האיכותיות, וכמובן – על השורה התחתונה המצוינת.

בעזרתכם, קידמנו ללא ספק בצורה ניכרת את חדירתם של דגמי השברולט החדשים לארץ.

המשיכו כך,
בכבוד רב,

גלית עיני, מנהלת
UMI – מחלקת רכבי יוקרה